"Prawa człowieka w obiektywie. 60 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka"
wystawa organizowana przez Amnesty International